Židovský cintorín v obci Varín

Roky zanedbávaný židovský cintorín vo Varíne sa možno dočká čiastočnej rekonštrukcie a obnovy. S iniciatívou prichádza pán Buchta, ktorého cieľom je nielen skultúrniť židovský cintorín, kedysi veľkej varínskej židovskej obce, ale aj napísať publikáciu o živote tejto komunity. ŽNO Žilina túto aktivitu víta a zároveň prosí všetkých, ktorí majú nejakú spojitosť s Varínom, resp. vedomosti o histórii tejto zaniknutej no kedysi veľmi veľkej a oveľa staršej komunite akou bola žilinská, nech sa obrátia na p. Buchtu. Jeho e-mailová adresa je jbuchta@bb.telecom.sk

Zdroj: kehilazilina.sk