Židovský cintorín v obci Vinodol

Mnoho židovských cintorínov je zničených a vo Vinodole sme tiež taký objavili. Cintorín bol zrovnaný so zemou, náhrobné kamene sú ukryté pod nahrnutou vrstvou zeminy cca 40-50 cm. Zabudnutý, krovinami zarastený cintorín, sme sa rozhodli revitalizovať tak, aby sa stal opätovne pietnym miestom a čiastočne sme odčinili neospravedlniteľné zničenie cintorína židovských obyvateľov Vinodola.

Zdroj: startlab.sk

Spustnutý cintorín sa nachádza v zadnej časti obecného cintorína, v katastri miestnej časti Dolný Vinodol. Rozloha cintorínu je 399 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. Mimo Horného a Dolného Vinodolu sa tu pochovalo aj niekoľko židov z obce Černík. Zachovaných je málo náhrobných kameňov. Tie sa nachádzajú zhodené z mierného svahu v okraji severnej časti cintorínu. Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť kresťanského cintorínu sa nedá jednoznačne určiť židovský pôvod všetkých zvyškov a podstavcov umiestnených na parcele. O cintorín sa plánuje starať miestne občianske združenie.
Cintorín je voľne prístupný.