ŽIDOVSKÝ KÓDEX BOL PRIJATÝ PRED 80. ROKMI

Zbaviť občanov Slovenskej republiky židovského pôvodu majetku, ľudských práv a dôstojnosti. To bolo cieľom 270 paragrafov tzv. Židovského kódexu, na ktorý boli protagonisti vojnovej republiky hrdí, lebo bol vraj prísnejší ako nemecké protižidovské zákony.  Prijatý bol v septembri 1941.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovská náboženská obec Bratislava a SNM – Múzeum židovskej kultúry

Vás srdečne pozývajú 9. septembra 2021 na pietne spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Uskutočnia sa na Rybnom námestí v Bratislave o 13. hodine a o 16. hodine v Seredi. Očakávame prítomnosť najvyšších ústavných činiteľov.

Ak máte záujem o autobusovú dopravu do Serede, je nutné sa prihlásiť na adrese: hovorca@uzzno.sk Ďalšie podrobnosti nájdete v plagáte.